Gromadzenie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Escapador sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice, NIP: 631-260-82-23, KRS: 0000351865, zwany dalej Escapador.

2. Jakie dane przetwarzamy? Wpisane przez Ciebie w formularzach na stronie www.kamperomania.pl oraz Twój adres IP. Escapador zapewnia wszystkich Użytkowników, że pozostaną anonimowi przez cały czas korzystania ze stron portalu.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? W związku z procedurą obsługi klientów (np. wynajem kamperów, przyjęcie samochodu do serwisu), wysyłką maili (np. newsletter, ankiety wysyłane w celu oceny wynajmu, odpowiedzi na pytania), organizowania konkursów, obsługi płatności i rachunkowości. Adres IP jest dodatkowo przetwarzany w związku z analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz próbami wyłudzeń.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

  • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi? Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie: Escapador, pracownicy firmy Escapador oraz podmioty współpracujące z Escapador przy realizacji świadczeń z punktu 3.

6. Dane osobwe są przetwarzane do momentu zgłoszenia Twojej prośby o ich usunięcie, chyba, że przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).

7. Escapador stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. M in. protokół https, szyfrowanie haseł użytkowników.

8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzoru gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Escapador nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz maila na adres kontakt@kamperomania.pl lub wyślij list na nasz adres dostępny na stronie https://www.kamperomania.pl/kontakt/

Udostępnianie informacji („Cookies”)

Przez cały czas korzystania z zasobów naszego sklepu pozostają Państwo anonimowi. Zbierane są jedynie informacje o charakterze statystycznym. Do tego celu www.kamperomania.pl może wykorzystywać mechanizm „Cookies”. Pliki „Cookies” są plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Użytkownika. Pozwalają one witrynie internetowej na poprawne wyświetlenie informacji jak również na rozpoznawanie stałych użytkowników. Pliki „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych oraz nie powodują uszkodzenia Państwa komputerów.

Zmiana/aktualizacja danych osobowych

Zmiany lub aktualizacji można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres kontakt@kamperomania.pl. Danych użytych do zakupu oferty nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.